U bent hier

Zwembad zwemmen

ONK Masters in Terneuzen

2012-02-02 - Voorburg. Afgelopen vijdag met mijn teamgenoten van Plons naar Terneuzen geweest om mee te doen met het open Nederlands Masters Kampioenschap. Na een redelijk lange reis met als dieptepunt de Westerscheldetunnel kwam ik bij het bad aan en was aangenaam verrast door het bad. Het was een fraai 8-banenbad met in een separate zwemzaal nog eens een 25m inzwembad. Geweldig! Daarnaast was er ook voor professionele masseurs gezord die tegen een geringe vergoeding met je aan de slag konden om de stijvigheden en pijntjes te verdrijven.

Nationaal record erkend

2011-04-06 - Voorburg - Mijn collectie oorkondes breidt zich gestaag uit. Nu weer een voor een wedstrijd die ik december gezwommen had. Daar samen met drie Plons zwemmers het Nederlands record van PSV overgenomen. De oorkonde is de officiële erkenning.

Achterstallig: oorkondes wereldrecords

De oorkondes voor de wereldrecords voor de 4x100 vrij en de 4x100 wissel waren nog niet online gebracht. Bij deze dus!

Dagje zwembad

2010-12-13 - Eindhoven - Net als vorig jaar ben ik met een Plons estafette naar Eindhoven gegaan voor de slotwedstrijd van de Zuidelijke Masterscirkel. Een 4x200 was  de estafette. We zwommen in de categorie 160+. Het doel was om in die categorie een verbetering van onze eigen tijd te zwemmen, maar ook om het nationaal record te verbeteren. Dat lukte... en zelfs mooi onder de 9 minuten! de eindtijd van het 4-tal was 8.58.96.

Europese estafetterecords erkend

2010-01-31 - Den Haag - Vanavond na de training bij Plons was er bij Joop thuis een kleine viering van de Nationale, Europeese- en Wereldrecords. De zwemmers van de vier estafettes die als record aangemeld zijn, kwamen bijeen om even terug te kijken op deze en andere wedstrijden. Er werd ook over gisteravond (de huldiging van de Haagse Kampioenen) gesproken en de foto's van Mark werden getoond.

Er volgde discussie over hoe we de inmiddels afgenomen (OK, door anderen verbeterde) records weer konden terugpakken en over toekomstige wedstrijden waar dat zou kunnen. Plons is in de ban van records. Wel goed voor een zwemclub om ambities te hebben. Ik zal daar vast mijn steentje aan kunnen bijdragen. Er werd gesproken over een wedstrijd ergens begin mei aangegeven en dat er weer een en ander moest gaan gebeuren. 

Huldiging van Haagse Kampioenen

2010-01-30 - Den Haag - Jaarlijks huldigt Den Haag zijn kampioenen. Het gaat dan om mensen die in Den Haag geboren zijn, lid van een club zijn uit Den Haag en/of in Den Haag wonen. Dit keer had Plons er een heleboel. Allemaal kampioen in hun Masters-leeftijdsklasse, maar ook wereldrecordverbeteraars in estafettevorm. Daarom heeft Plons dit keer de kampioenen maar eens aangemeld voor de huldiging. Laatste keer dat ik bij de Haagse huldiging was was was nog met mijn vorige team DES. In het toen net geopende nieuwe stadhuis in het centrum. Ik was bij DES toen nog trainer.

Pagina's